1. Termeni de bază

1.1. Utilizator/Client – persoană fizică, care a atins vârsta de 18 ani, având capacitate de exercițiu deplină, fiind utilizator al paginii web www.varda.md sau care a plasat o comandă pe pagina web www.varda.md și a încheiat prin intermediul paginii web www.varda.md un Contract de vânzare-cumpărare a Produselor Vânzătorului (numit în continuare Acord), prin acceptarea  ofertei de a încheia un astfel de contract.

1.2. Vânzător – persoana juridică Varda SRL, înregistrată în conformitate cu Legislația Republicii Moldova, care comercializează Produsele specificate pe site-ul www.varda.md, ținând cont de prevederile prezentului Acord.

1.3. Produse – marfa din lista indicată pe pagina web www.varda.md, care este comercializată de către Vânzător în condițiile prezentului Acord.

1.4. Comandă – comanda Utilizatorului pentru achiziționarea Produselor Vânzătorului, realizată în mod corespunzător și plasată pe site-ul www.varda.md. Comanda confirmată de către Vînzător, prin care se acceptă livrarea Produselor comandate de Utilizator, va deține statutul de contract de vînzare-cumpărare online, care va produce efectele juridice reglementate de legislația în vigoare.

1.5. Acceptarea Acordului de către Utilizator – Oferta de a contracta Produsele plasate pe  site-ul www.varda.md se consideră acceptată de către Utilizator, din momentul plasării Comenzii de către Utilizator pe site-ul www.varda.md și marcării în câmpul corespunzător, confirmând, că ați făcut cunoștință cu cerințele prezentului Acord, și vă exprimați acordul de a încheia contractul în conformitate cu condițiile propuse în acesta.

1.6. Legislație – legislația în vigoare a Republicii Moldova.

2. Obiectul Acordului 

2.1. Prezentul Acord reprezintă o ofertă publică (în continuare – „Ofertă” sau „Acord”) a Vânzătorului, de a încheia Contractului de vânzarea-cumpărare a Produselor, în limita stocurilor disponibile și în condițiile specificate pe site-ul www.varda.md în rețeaua Internet (în continuare – “Site”).

2.2. Utilizatorul, în momentul plasării comenzii, acceptă propunerea de contractare a Produselor Vînzătorului, este de acord cu condițiile de plasare a comenzii, de vânzare și livrare a Produselor prevăzute de Oferta Vînzătorului, acceptă obligațiile atribuite Utilizatorului în cadrul acestei operațiuni și se obligă să le respecte.

2.3. Dovada acceptării Ofertei de către Utilizator poate fi, de asemenea, achitarea costului Produselor în modul specificat de prezentul Acord electronic.

2.4. Vînzătorul poate executa Comanda atât independent, cât și cu implicarea terților.

2.5. Utilizatorul este deacord cu faptul că Vânzătorul poate modifica în mod unilateral condițile  de vânzare a Produselor și/sau stabili condiții suplimentare de vânzare a Produselor, despre care Vânzătorul notifică Utilizatorii prin publicarea informațiilor pe site-ul său _______________.  Prin plasarea comenzii Utilizatorul confirmă faptul că este informat despre conținutul ofertei publice a Vânzătorului, cu toate modificările și completările la aceasta, și este de acord cu condițiile acesteia.

3. Drepturile și obligațiile Vînzătorului

3.1. Obligațiile Vînzătorului:

3.1.1. să primească, să prelucreze și să aprobe Comanda Utilizatorului, iar în caz de necesitate să informeze Utilizatorul despre modificările intervenite la Comandă, timpul și costul efectuării livrării în cazul aprobării Comenzii;

3.1.2. alte obligațiuni ale Vînzătorului, prevăzute de prezentul Acord.

3.2. Drepturile Vînzătorului:

3.2.1. să primească mijloace bănești drept plată a Produselor;

3.2.2.  la propria sa discreție, să modifice, să completeze sau să șteargă orice informație publicată pe Site, care se referă la Vânzător, precum și altă informație plasată pe Site.

3.2.3. să modifice și/sau să completeze prezentul Acord fără o notificare specială a Utilizatorului. Modificările/completările intră în vigoare din momentul plasării (publicării) acestora pe Site, cu excepția cazului în care Vînzătorul nu a specificat în mod expres altceva;

3.2.4. oricând să-i ceară Utilizatorului confirmarea datelor specificate la plasarea comenzii, și să solicite acte de confirmare în acest sens. Neprezentarea unor astfel de acte, la discreția Vînzătorului, poate fi echivalentă cu furnizarea unor informații neveridice, motiv pentru care Vînzătorul va fi în drept să-i refuze Utilizatorului îndeplinirea Comenzii;

3.2.5. să posteze comentarii la recenziile Utilizatorului;

3.2.6. alte drepturi ale Vînzătorului prevăzute de prezentul Acord.

4. Drepturile și obligațiile Utilizatorului

4.1. Obligațiile Utilizatorului:

4.1.1. să achite Produsele și livrarea Produselor conform prețurilor indicate pe Site, sau în actele de achitări și de însoțire a Produselor;

4.1.2. să primească Produsele la locul convenit și la ora convenită, să garanteze veridicitatea informațiilor despre Comandă, locul și ora primirii acesteia. În caz de modificare a acestor informații, Utilizatorul este de acord să suporte costuri suplimentare de transport;

4.1.3. să achite  materialele de ambalare la prețul indicat în actele de achitări și de însoțire a mărfurilor;

4.1.4. să achite Vînzătorului toate costurile de executare a Comenzii de către acesta, conform tarifelor indicate pe Site;

4.1.5. să utilizeze posibilitățile Site-ului www.varda.md doar în scopuri legale, să respecte Legislația în vigoare, precum și condițiile prezentului Acord;

4.1.6. să ia cunoștință în mod regulat cu informațiile plasate pe Site, inclusiv, cu Contractul de vînzare-cumpărare, cu scopul de a lua cunoștință la timp cu modificările și/sau completările la acesta. Solicitarea Utilizatorului pentru servicii furnizate pe Site după efectuarea modificărilor și/sau completărilor, denotă acordul Utilizatorului cu astfel de modificări și/sau completări;

4.1.7. să se abțină de la comiterea unor acțiuni, care urmăresc destabilizarea funcționării Site-ului, a tentativelor de acces neautorizat pe Site prin rezultatele activității intelectuale, plasate pe acesta, precum și de la întreprinderea oricărei alte acțiuni, care încalcă drepturile Vînzătorului și/sau ale terților;

4.1.8. să nu expedieze prin intermediul Site-ului, materiale prin care se face publicitate la orice mărfuri sau servicii, fără acordul prealabil în scris al Vînzătorului;

4.1.9. Utilizatorului, în timpul utilizării Site-ului www.varda.md, i se interzice să încarce, să stocheze, să publice, să distribuie și să ofere acces sau să utilizeze altfel orice informație care:

- conține amenințări, discreditează, ofensează, denigrează onoarea și demnitatea sau reputația de afaceri, sau încalcă intimitatea vieții private a altor Utilizatori sau a unor terți;

- încalcă drepturile minorilor;

- este vulgară sau indecentă, conține cuvinte necenzurate, imagini și texte pornografice sau scene cu caracter sexual;

- conține scene de violență sau tratament inuman de animale;

- conțin descrierea mijloacelor și metodelor de sinucidere, orice incitare la comiterea acesteia;

- propagă și/sau contribuie la incitația la ura rasială, religioasă, etnică sau dușmănie, propagă fascismul sau ideologii a superiorității rasiale;

- conține materiale extremiste;

- propagă activități criminale;

- conține informații cu acces limitat, inclusiv, dar fără a se limita, secretele de stat și comerciale, secretele medicale, fiscale, profesionale, și datele comerciale și personale, care se referă la subiecții datelor, alții decât Utilizatorul, la absența acordului acestora;

- conține publicitate;

- poartă un caracter de fraudă;

- este proprietatea intelectuală a terților, care nu i-au acordat permisiune Utilizatorului de a o folosi și, de asemenea, încalcă alte drepturi și interese ale persoanelor fizice și juridice, sau prevederile Legislației;

4 .1.10. alte obligații ale Utilizatorului, prevăzute de prezentul Acord.

4.2. Drepturile Utilizatorului:

4.2.1. obținerea unor informații veridice despre Produsele prezentate pe Site;

4.2.2. primirea Produselor la locul convenit și la ora convenită;

4.2.3. alte drepturi ale Utilizatorului, prevăzute de prezentul Acord, Politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal și de Legislație.

5. Procedura de plasare și executare a Comenzii

5.1. Pentru a plasa o Comandă, Utilizatorul selectează Produsele pe Site și indică datele necesare pentru executarea Comenzii. 

5.2. Pentru a confirma procesarea Comenzii, Utilizatorul este obligat să ia cunoștință cu condițiile prezentului Acord și  să dea acord la acceptarea condițiilor acestuia, bifând în câmpul corespunzător pe pagina Site-ului www.varda.md, care conține propunerea de a accepta Oferta. Acceptarea Ofertei echivalează cu plasarea Comenzii de către Utilizator, iar aprobarea Comenzii de către Vînzător echivalează cu încheierea de către părți a Acordului de vânzare-cumpărare a Produselor.

5.3. Din momentul confirmării Comenzii, Vînzătorul își asumă obligațiile de executare a acesteia conform condițiilor Comenzii aprobate, de asemenea, efectuează achiziția, colectarea, ambalarea Produselor (la necesitate) și efectuează livrarea Produselor către Utilizator, la locul convenit și la ora convenită.

5.4. În cadrul executării Comenzii, Vînzătorul efectuează ambalarea Produselor colectate în materialul de ambalaj al Vânzătorului. Costul materialelor de ambalare se include în prețul Produselor și se achită de Utilizator.

5.5. Vînzătorul, la necesitate, informează Utilizatorul despre modificările semnificative din procesul de executare a Comenzii, prin mijloacele de comunicare indicate de Utilizator la plasarea Comenzii.

5.6. Livrarea Produselor către Utilizator se efectuează prin metoda specificată în Comandă de către  Utilizator. Costul livrării nu se include în costul Produselor și se achită de Utilizator separat.

5.7. Vînzătorul este în drept să livreze Produsele către Utilizator independent sau cu atragerea terților (curieri), în termenul de livrare stabilit în Comandă. Indiferent de cine dintre subiecții specificați va livra Comanda, aceștia vor respecta condițiile Acordului electronic.

5.8. Recepția Produselor sub aspectul cantității, sortimentului și calității Produselor livrate în coraport cu Comanda procesată Utilizatorul o realizează în momentul primirii acestora. Toate pretențiile Utilizatorului cu privire la cantitatea, caracteristicile și ambalarea necorespunzătoare a Produselor se acceptă de către Vînzător până la recepția produselor. După recepția Comenzii livrate, pretențiile de acest gen nu se acceptă. Pretențiile privind calitatea Produselor (vicii ascunse) se prezintă de către Utilizator conform cerințelor stabilite de Legislație.

5.9. Utilizatorul are dreptul de a returna Produsele, care pot fi returnate în conformitate cu normele Legislației în vigoare, fără a explica motivele acestui refuz.

5.10. Din momentul acceptării și a plății Produselor de către Utilizator, Comanda se consideră executată corespunzător de către Vînzător.

5.11. Dacă Comanda conține Produse alcoolice, în caz de îndoială cu privire la împlinirea vârstei de 18 ani de către Utilizator, la înmânarea Produselor acestuia, reprezentantul Vînzătorului este în drept să verifice vârsta Utilizatorului. În cazul în care Utilizatorul nu a împlinit vârsta de 18 ani sau dacă nu este posibilă verificarea vârstei,  Vînzătorul este obligat să-i refuze livrarea Produselor alcoolice.

5.12. Vînzătorul poate refuza executarea Comenzii, la discreția sa, în cazul în care Utilizatorul nu respectă cerințele prezentului Acord electronic.

5.13. Dacă Utilizatorul nu a primit Produsele din vina sa, conform metodei de livrare selectată la plasarea Comenzii, Vîzătorul este în drept să folosească aceste Produse la discreția sa și este privat de obligația de a transmite aceste Produse către Utilizator.

6. Reguli de achitare a Produselor

6.1. În cadrul prezentului Acord Vînzătorul oferă Utilizatorului posibilitatea de a plăti Produsele și serviciile de livrare în numerar către curier și/sau prin transfer bancar în contul de decontare a Vînzătorului, cu cardul bancar prin achitarea pe pagina web sau la terminalul (mobil) de plată odată cu livrarea produselor.

6.2. Lista de Produse, prețule, procedura de plasare a Comenzii, condițiile și metodele de plată și livrare a Produselor, costul livrării și alte informații sunt specificate pe Site-ul www.varda.md.

6.3. Prețurile actuale pentru Produse, la data plasării Comenzii, sunt indicate pe Site-ul www.varda.md. În cazul în care Produsele sunt achitate de către Utilizator nu în ziua plasării Comenzii, Produsele se achită la prețurile valabile în ziua aprobării Comenzii.

6.4. În cazul în care s-a optat pentru metoda de plată pentru Produse prin transfer bancar folosind un card de plată, Utilizatorul își confirmă acordul privind achitarea comisioanelor către terți (bancă și/sau al sistem de plăți), care prevăd efectuarea plăților cu cardul de plată, dacă acestea vor fi stabilite.

6.5. În cazul în care s-a optat pentru metoda de achitare a Produselor în numerar, Utilizatorul este obligat să efectueze achitarea Produselor și serviciilor de livrare curierului, în momentul recepționării Produselor.

6.6. Plasarea Comenzii și/sau alegerea achitării Produselor prin una dintre metodele specificate pe Site, constituie  temeiul apariției drepturilor și obligațiunilor Vânzătorului și Utilizatorului, pe marginea Acordului de vânzare-cumpărare a Produselor.

6.7. La achitarea Produselor printr-o metodă specificată pe Site, Utilizatorul deține drepturile prevăzute de Legislația privind protecția consumatorilor.

6.8. Utilizatorul cunoaște, că Legislația reglementează o listă de Produse  care nu pot fi înlocuite (returnate).

6.9. Procedura de restituire a mijloacelor bănești pentru Produsele de calitate necorespunzătoare, este reglementată de Legislație.

6.10. Utilizatorul se obligă să achite eventualele cheltuieli suplimentare ale Vînzătorului, în următoarele cazuri:

6.10.1. La plasarea Comenzii, Utilizatorul a indicat date de contact incorecte;

6.10.2. lipsește conexiunea telefonică cu Utilizatorul la timpul de livrare, convenit cu acesta;

6.10.3. Utilizatorul nu poate primi Produsele pe adresa indicată de acesta la orice oră din perioada de timp pe care a selectat-o pentru livrare;

6.10.4. Utilizatorul a schimbat adresa de livrare a Produselor și nu a anunțat Vînzătorului.

6.11. Obligațiile financiare ale Utilizatorului se consideră îndeplinite integral, din momentul în care Vînzătorul va primi plata pentru Produse și a rambursat cheltuielile de executare a Comenzii prin metoda selectată de Utilizator.

7. Responsabilitate. Limitarea responsabilității

7.1. Vînzătorul îi oferă Utilizatorului posibilitatea de a utiliza Site-ul www.varda.md fără a garanta acces permanent și necondiționat la acesta în cazul situațiilor ce nu depind de competența Vînzătorului.

7.2. Utilizatorul înțelege și acceptă faptul că Vînzătorul nu este responsabil față de Utilizator și/sau terți pentru:

7.2.1. posibila necorespundere a Produselor cu standardele și/sau așteptările Utilizatorului.

7.2.2.  întîrzierile, întreruperile, livrările incorecte sau întîrziate ale Produselor către Utilizator, dacă acestea nu s-au întîmplat din vina Vînzătorului, precum și pentru pagube materiale cauzate Utilizatorului ca urmare a acestui fapt.

7.2.3. neîndeplinirea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor sale, specificate în prezentul Acord, din motivul furnizării de către Utilizator a unor date incomplete și/sau neveridice și/sau neactuale la plasarea Comenzii.

7.2.4.  executarea incompletă sau necorespunzătoare a Comenzii, în cazul în care Utilizatorul nu îndeplinește oricare dintre condițiile prezentului Acord.

7.2.5. pentru pagubele și daunele, apărute la Utilizator ca urmare a utilizării Produselor obținute la executarea Comenzii.

7.2.6. lipsa posibilității tehnice a Utilizatorului de a executa Comanda din cauza unor întreruperi în funcționarea rețelelor de calculatoare folosite de Utilizator.

7.2.7. erorile în funcționarea Site-ului, care au apărut ca rezultat al acțiunilor/inacțiunlor terților legate de îndeplinirea întregii Comenzi sau a unor părți ai acesteia, ținând cont de așteptările Utilizatorului, precum și pentru daune provocate Utilizatorului în legătură cu restricția/sistarea accesului la Site, din motive ce nu depind de Vînzător.

7.2.8. orice pagube aduse echipamentului sau software-ului Utilizatorului sau al altor persoane, determinate sau legate de utilizarea Site-ului.

7.3. În cazul în care Vânzătorul va suporta pierderi, cheltuieli, va achita plăți compensatorii, penalități  aplicate de către autoritățile de control, în legătură cu furnizarea de către Utilizator de date inexacte și/sau neveridice, la plasarea Comenzii, Utilizatorul se obligă să compenseze integral Vânzătorului prejudiciile suportate de aceștia, sumele compensațiilor, alte cheltuieli, amenzile aplicate.

7.4. Utilizatorul este responsabil pentru acțiuni sale legate de crearea și postarea comentariilor pe Site, precum și în legătură cu postarea informațiilor, în conformitate cu Legislația în vigoare.

8. Proprietatea intelectuală și dreptul de autor

8.1. Toate rezultatele activității intelectuale, utilizate și plasate pe Site-ul www.varda.md, precum și Plasarea comenzii constituie proprietatea intelectuală a titularilor legali al drepturilor de autor, și se protejează de legislația Republicii Moldova privind proprietatea intelectuală, precum și de acordurile și convențiile internaționale corespunzătoare. Orice utilizare a rezultatelor activității intelectuale, plasate pe SIte (inclusiv, a elementelor de design vizual, simboluri, texte, imagini grafice, ilustrații, fotografii, video, programe, muzică, mărci comerciale și a alte obiecte) fără permisiunea scrisă a Vînzătorului sau a titularului legal ale drepturilor de autor, este ilegală și poate servi drept motiv pentru înaintarea unei acțiuni judiciare, cu tragerea la răspundere civilă, contravențională, administrativă și penală, în conformitate cu Legislația.

8.2. Cu excepția cazurilor, stipulate de prezentul Acord și Legislația în vigoare, niciun rezultat al activității intelectuale, plasat pe Site-ul www.varda.md, nu poate fi copiat (reprodus), procesat, distribuit, afișat în Frame, publicat, descărcat, transmis, vândut sau utilizat în alt mod, integral sau parțial, fără permisiunea prealabilă în scris al Vînzptorului sau al titularului legal al drepturilor de autor.

8.3. Accesul la rezultatele activității intelectuale, plasate pe Site-ul www.varda.md, se oferă de Vînzător exclusiv pentru utilizare personală necomercială de către Utilizator, cu scopul de a lua cunoștință cu acestea exclusiv prin intermediul Site-ului, fără drept de reproducere (inclusiv, copiere/descărcare/salvare) a acestor obiecte în memoria dispozitivelor electronice ale Utilizatorului, precum și fără dreptul la altă utilizare, care nu este prevăzută în prezentul Acord, inclusiv, vânzarea, modificarea, distribuirea acestora, totală sau parțială etc.

8.4. Vînzătorul își rezervă dreptul, în orice moment, să șteargă de pe Site-ul www.varda.md orice rezultate ale activității intelectuale, plasate pe acesta, fără a anunța Utilizatorul.

9. Confidențialitate. Prelucrarea datelor cu caracter personal.

9.1. Utilizatorul se obligă să păstreze confidențialitatea informațiilor pe care le-a obținut în procesul de utilizare a Site-ului Vînzătorului. Se consideră confidențiale toate informațiile referitoare la Vânzător, la Produse, comenzi și alte date care au devenit cunoscute Utilizatorului.

9.2. Utilizatorul se obligă să nu transmită informații confidențiale terților, fără acordul titularului de drept de autor, cu excepția solicitările autorităților de stat abilitate și/sau doar în cazurile și în ordinea stabilită de Legislație.

9.3. Dacă Utilizatorul nu respectă cerințele sus-menționate, dacă acesta implică dezvăluirea ilegală a informațiilor confidențiale, titularul informațiilor confidențiale are dreptul de a-l trage la răspundere pe Utilizator, în modul prevăzut de legislație și de a solicita compensații integrale pentru prejudiciile cauzate.

9.4. Vînzătorul își rezervă dreptul de a înregistra convorbirile telefonice ale Utilizatorului cu operatorii Vînzătorului. Totodată, Vînzătorul se obligă să prevină tentativele de acces neautorizat la aceste informații și/sau transmiterea acestor informații către terți, care nu au atribuție directă la executarea comenzilor.

9.5. Compania _______________, IDNO - __________,   (Vînzătorul), prelucrează datele cu caracter personal al Utilizatorilor doar în procesul prestării serviciilor în domeniul comerțului electronic, fiind înregistrat în calitate de operator de date cu caracter personal (www.registru.datepersonale.md.). Totodată, prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

9.6. Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Vînzător se desfășoară în strictă conformitate cu obligațiunile juridice prevăzute de legislația națională (art. 30 din Legea 133/2011cu privire la protecția datelor cu caracter personal, Legea 284/2004 cu privire la comerțul electronic, Legea 241-XVI cu privire la comunicațiile electronice), precum și cu normele internaționale (art. 28 din Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului Europei (Regulamentul general privind protecția datelor 679/2016)), conform cărora, prelucrarea datelor cu caracter personal de către operator se desfășoară în condițiile existenței prevederilor contractuale sau a instrucțiunilor normative, în care se stipulează clar modul în care prelucrarea datelor cu caracter personal și condițiile de securitate și corespundere trebuie să fie asigurate de către persoana împuternicită a operatorului.

9.7.  Cadrul legal al prelucrării datelor cu caracter personal indicate în punctul 9.9. al prezentului Acord constă în necesitatea încheierii și executării contractului de vânzare-cumpărare a producției, a cărui parte o constituie subiectul de date, prin intermediul Site-ului.

9.8. Odată cu plasarea Comenzii, utilizatorii confirmă, în acest fel, că au luat cunoștință cu reglementările prezentului Acrod în ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și sunt deacord să-l respecte în partea ce îi privește.

9.9. Vînzătorul dispune de dreptul de a prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal: prenumele, numele, adresa de e-mail, adresa de livrare, data nașterii, telefonul de contact, numărul de telefon mobil al clientului în aplicația Viber, rechizitele bancare și modalitatea de achitare, istoricul cumpărăturilor și altă informație transmisă de client / consumator conform cererii acestuia.

9.10.  Datele cu caracter personal, obținute de la Utilizatori/Clienți prin intermediul completării formularului de comandă pe Site nu vor fi supuse unei transmiteri transfrontaliere.

9.11. Vînzătorul poate divulga datele cu caracter personal:

а) subiectului de date sau reprezentantului legal al acestuia;

b) organelor de control, la cererea argumentată a acestora, în conformitate cu cerințele legale în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

9.12. ________________, în calitate de operator de date cu caracter personal, va desemna persoane responsabile de asigurarea regimului legal de protecție a datelor cu caracter personal și de respectarea a drepturilor subiecților de date. Aceștea, asigură asistența necesară pentru subiectul de date, precum și interacționeazăcu organul de control de stat.

9.13. . Dacă subiectul de date cu caracter personal are întrebări, pretenții sau reclamații referitor la modul de prelucrare a datelor cu caracter personal, acesta poate lua legătura cu Responsabilul pentru protecția datelor cu caracter personal:

- ______________, la adresa de e-mail: ____________________

10. Alte prevederi

10.1. Prezentul Acord și toate relațiile dintre Vînzător și Utilizator, apărute pe baza prezentului Acord electronic, se reglementează și se interpretează în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă din anumite motive, unele condiții prevăzute de prezentul Acord sunt nevalabile sau nu au putere juridică, acest fapt nu afectează valabilitatea sau aplicabilitatea celorlalte condiții ale acestuia.

10.3. Toate divergențele și disputele, care apar în legătură cu prezentul Acord electronic, vor fi soluționate exclusiv prin negocieri.

10.4. În cazul în care nu se ajunge la un acord prin negocieri, toate litigiile, divergențele, revendicările și pretențiile, care apar în privința prezentului Acord, vor fi soluționate în instanțele de judecată din Republica Moldova, în conformitate cu actele normative în vigoare.

10.5. Acordul intră în vigoare din momentul plasării Comenzii de către Utilizator și va rămâne în vigoare până la executarea Comenzii de către Vînzător. Vînzătorul își rezervă dreptul de a retrage Oferta în orice moment, la discreția sa. Vînzătorul informează Utilizatorii despre retragerea Ofertei prin publicarea unui mesaj pe Site. Oferta se consideră retrasă de către Vînzător din momentul publicării mesajului pe Site, cu excepția cazului în care este stabilită o altă perioadă limită suplimentară la publicare.

10.6. În cazul unei necorespunderi de text sau sens între versiunea rusă și versiunea română a prezentului Acord, va predomina versiunea română a Acordului.